Trestněprávní aspekty ukrajinsko-ruského konfliktu

Současný konflikt na Ukrajině s sebou přináší řadu stále nezodpovězených otázek. Pokud Vás zajímá odpověď na ty trestněprávní, pak přijměte tento čtvrtek, 10. března, naše pozvání na panelovou diskuzi „Trestněprávní aspekty ukrajinsko-ruského konfliktu“, kde se dozvíte, jak se k tomuto konfliktu staví nejen trestní právo. Pozvání přijali: doc. Veronika Bílková, prof. Tomáš Gřivna, JUDr. Katarína Tejnská a JUDr. Martin Richter. Panelovou diskusi ve spolupráci s katedrou trestního práva pořádají spolky Common Law Society, Elsa, Juristi, Prager Deutscher Klub a Všehrd.

https://fb.me/e/2pA94cZbW