Psychopatologie pachatelů trestných činů

Brutální činy vyvolávají často představu, že pachatelé, kteří je mají na svědomí, nemohou být duševně normální. Je tomu skutečně tak? Jak se současná forenzní psychologie staví k otázce „BAD OR MAD?“ Kdy je násilí projevem duševní nemoci a kdy je projevem zlé vůle? Jak se vyznat v duševních poruchách aneb problém zdravotní a sociální normy. Kolik „psychopatologie“ shledáváme např. u stalkerů či sériových vrahů? A proč nevystačíme s psychiatrickými diagnózami při posuzování nebezpečnosti pachatele? Tyto a další otázky budou předmětem setkání a budou ilustrovány na konkrétních kauzách. Cílem přednášky je korigovat mýty a prezentovat fakta o pachatelích především násilných trestných činů.
Večerem Vás provede paní doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.,
Budeme se na Vás těšit ve čtvrtek 24. března v 18:30 hodin v místnosti 220 na Právnické fakultě UK

https://fb.me/e/28k58tm0j