Sponzoři a spolupráce

Pod hlavičkou Právnického akademického spolku Juristi pořádáme velké množství různorodých akcí a projektů, které jsou určeny jak pro současné studenty fakulty, tak pro absolventy a širokou veřejnost. S tím nám pomáhají dva hlavní partneři, kteří jsou zapojeni buď přímo organizačně, nebo nám poskytují finanční a materiální podporou. Podrobnější informace o jednotlivých projektech najdete zde na webu a juristickém Facebooku.

Advokátní kancelář Vinohradská

V roce 2018 jsme navázali spolupráci s Advokátní kanceláří Vinohradská, která Právnickému akademickému spolku Juristi poskytuje všeobecnou podporu, a to potřebnou jak k realizování mnoha projektů Juristů, tak i k bezproblémovému chodu spolku. Nad rámec této spolupráce ještě působí Advokátní kancelář Vinohradská jako supervizor v projektu První právní pomoci.
Advokátní kancelář Vinohradská působí na trhu pátým rokem a zaměřuje se na komplexní právní poradenství v otázkách obchodního, finančního, včetně právních otázek kryptoměn, a občanského práva s důrazem zejména na právní otázky důležité pro podnikatele a obchodní korporace.Kancelář poskytuje rovněž právní služby v záležitostech z oblasti pracovního či trestního práva.
Více o poskytovaných službách se dozvíte na webových stránkách www.akvinohradska.cz.

Wolters Kluwer

Nakladatelství Wolters Kluwer nám od roku 2012 poskytuje podporu při Juristické bojovce, v simulovaných soudech a v První právní pomoci. Do prvních dvou soutěží daruje pro účastníky psací potřeby a bloky a zejména odbornou literaturu (komentáře, učebnice apod.), která koresponduje s tématem konkrétního ročníku akce. V rámci PPP využívají zapojení studenti zdarma licenci Student ASPI Plus, která jim nad rámec fakultní licence umožňuje rešerše judikatury, komentářů a další literatury. Dále nám nakladatelství poskytuje ceny pro vítěze soutěže v rámci našeho seznamovacího kurzu.

Našim sponzorům děkujeme, neboť bez jejich podpory by realizace mnoha akcí nebyla možná!