Sponzoři a spolupráce

Pod hlavičkou Právnického akademického spolku Juristi pořádáme velké množství různorodých akcí a projektů, které jsou určeny jak pro současné studenty fakulty, tak absolventy a širokou veřejnost. S tím nám pomáhají tři hlavní partneři, kteří jsou zapojeni buď přímo organizačně, nebo nám poskytují finanční a materiální podporou. Podrobnější informace o jednotlivých projektech zde na webu a juristickém Facebooku.

Wolf Theiss

S advokátní kanceláří Wolf Theiss úzce spolupracujeme již od roku 2014, a to na čtyřech projektech. Konkrétně na Tanečním večeru (což je proměna atria fakulty, tzv. bazénu v taneční žulový parket s živou hudbou), Juristické bojovce (tj. historicko-právní hře pro studenty na fakultě a jejím okolí), Moot Courtech a První Právní Pomoci (PPP, elektronické právní poradně). V posledním jmenovaném probíhá spolupráce formou předávání praktických zkušeností a dovedností studentům, kteří se zapojili do právní poradny pro veřejnost a řeší reálné případy z praxe.

Wolters Kluwer

Nakladatelství Wolters Kluwer nám od roku 2012 poskytuje podporu při Juristické bojovce, Moot Courtech a První Právní Pomoci. Do prvních dvou soutěží daruje pro účastníky psací potřeby a bloky a zejména odbornou literaturu (komentáře, učebnice apod.), která koresponduje s tématem konkrétního ročníku akce. V rámci PPP využívají zapojení studenti zdarma licenci Student ASPI Plus, která jim nad rámec fakultní licence umožňuje rešerše judikatury, komentářů a další literatury.

Uplaw

Vzájemná spolupráce s portálem Uplaw začala v roce 2017. Tato platforma nabízí pouze právnické profese, ať už pro studenty či absolventy s náborovým příspěvkem a bonusy za různá doporučení.

Tímto bychom našim hlavním sponzorům rádi poděkovali, protože bez jejich podpory by realizace mnoha akcí nebyla možná. Děkujeme!