Moot Court Competition

Letošní rok se opět vracíme k oboru trestního práva. Soutěžící obdrží vyšetřovací spis a budou se moci setkat s fiktivními obviněnými, poškozenými, svědky apod. Úkolem jedné skupiny bude na základě vyšetřovacího spisu v roli státního státních zástupců vypracovat obžalobu a úkolem druhé skupiny k takovéto obžalobě vypracovat vyjádření. Poté se zástupci obou skupin individuálně střetnou u hlavního líčení. V soutěži budou proti sobě vystupovat vždy jednotliví soutěžící nebo dvoučlenné týmy, proti nimž bude stát stejně početný soupeř, s ostatními týmy a jednotlivci byť z jedné skupiny procesní strany, nebudou spolupracovat.

Partner soutěže
 
Moot Court Competition v trestním právu věcnými cenami pro výherce podpořilo Nakladatelství Linde Praha.

O Moot Court Competition

Moot Court – simulované soudní řízení a v rámci něho uspořádaná soutěž je projekt Právnického akademického spolku Juristi. Naším záměřem je doplnit převážně teoretickou povahu studia práva formou klinického vzdělávání, tedy přímou konfrontací studentů s právní praxí pomocí simulovaného soudního řízení. V oborech práva občanského, trestního, pracovního a dalších tak mají studenti s námi již několik let možnost řešit reálné či fiktivní kauzy v roli soudce či jedné ze sporných stran, obohatit tak své poznatky práva praktickými zkušenostmi a v neposlední řadě získat konkrétnější představu o disciplínách či profesích, jimž se v budoucnu hodlají věnovat.

Historie a dosavadní průběh

 
Moot Court Competition jsme zahájili na jaře 2007 soutěží v simulovaném soudním procesu v oboru trestního práva, kterou jsme pořádali na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v úzké spolupráci s katedrou trestního práva a pod záštitou Veřejného ochránce práv ČR, JUDr. Otakara Motejla. Přihlášené soutěžní týmy studentů 3. – 5. ročníků zde soutěžily v rolích obhajoby či obžaloby. Soudní porotou i rozhodčími byli soudce z povolání (předseda poroty), státní zástupce a advokát/pedagog. Jedinečnost i vysoká úroveň této soutěže byla kromě přítomnosti reálného soudce, státního zástupce a advokáta dotvářena rovněž tím, že řešené případy byly skutečné a necenzurované trestní případy krádeže, loupeže, drogových a sexuálních deliktů, završených pokusem o vraždu, jež pro účely soutěže poskytla spolupracující soudkyně za podmínky podpisu mlčenlivosti a ochrany citlivých údajů všemi soutěžícími i diváky.
 
Úspěch této soutěže i její rychlá obliba soutěžícími i diváky nás přesvědčila, abychom v tomto projektu pokračovali a snažili se jej rozšířit i na ostatní právnické fakulty v ČR. Výsledkem této snahy bylo další pokračování soutěže v trestním právu mezi studenty právnické fakulty v Praze a v Plzni, kde jsme před Vánoci 2007 pražskými lokálními koly pokřtili novou soudní síň PF UK a začátkem února 2008 na stejné lokální úrovni proběhla pro PF ZČU. Vítězové těchto fakultních kol se 5. března 2008 utkali v závěrečném národním kole řešením případu vraždy.
 
Na základě doporučení poroty soutěže a významných partnerů jsme se rozhodli soutěž rozšířit o obor pracovního práva, který se nám již podařilo uskutečnit o měsíc později. V dubnu a květnu 2008 se uskutečnila rovněž neméně úspěšná lokální i celostátní kola soutěže v pracovním právu za podpory renomovaných advokátních kanceláří Procházka / Randl / Kubr a Pelikán Krofta Kohoutek. V roce 2009 jsme prvně zrealizovali MCC v oboru medicínského práva a v roce 2012 v oboru práva dědického.

Napsat komentář