Moot Court Competition

Moot Court Competition je jedním z našich stěžejních projektů. Účelem soudní simulace jako formy klinického vzdělávání je doplnit převážně teoretické studium práva konfrontací s nutností vyřešit spornou situaci. Simulovaná jednání studentům pomáhají získat praktické zkušenosti a konkrétnější představu o disciplínách či profesích, jimiž se v budoucnu hodlají zabývat.

Projekt Moot Court Competition nás provází již od založení spolku, první ročník proběhl v roce 2007 ve spolupráci s katedrou trestního práva a pod záštitou veřejného ochránce práv dr. Otakara Motejla. Za léta pořádání simulovaných soudních řízení jsme vám dali možnost zúčastnit se soutěže v rozličných oborech, kromě trestního práva též v právu pracovním, zdravotnickém, dědickém nebo autorském.

S úspěšnou MCC nekončíme a v každém letním semestru se můžete těšit na nový simulovaný soud.

 
 
 

Napsat komentář