Vánoční sbírka pro lidi bez domova

Již zaběhnutou akcí je Vánoční sbírka pro lidi bez domova. Každý prosinec Juristi postaví v bazénu stromeček a pod ním mohou dárky nechat jak studenti, tak i zaměstnanci fakulty. Sbíráme oblečení (zimní i letní), spacáky, deky, tašky, hygienické potřeby a trvanlivé jídlo. Dary poté rozdělíme, zabalíme do balíčků a rozvážíme do azylových domu či denních center.

K Vánocům také patří zpívání koled právě pod stromečkem, které navodí správnou atmosféru těsně před koncem sbírky. V prostorách „bazénu“ naší fakulty se Juristi vždy sejdou a zazpívají/zahrají společně s každým, kdo má chuť si také zazpívat.

 Dary poté rozdělíme, zabalíme do balíčků a rozvážíme různých neziskových organizací. V minulosti jsme spolupracovali s Azylovým domem pro ženy ve Vršovicích či Denním centrem U Bulhara.

 

Vzhledem k opatřením a omezením jsme v roce 2020 veřejnou sbírku nepořádali. V průběhu následujícího letního semestru jsme sbírku zorganizovali alespoň mezi členy. Vybrané věci byly pak předány organizaci Magdaléna o.s.p.