Přednášky a diskuse

Jednou ze stěžejních činností Právnického akademického spolku Juristi je pořádání přednášek, besed, konferencí a diskuzních seminářů s právní i neprávní tématikou. Odkaz na nejbližší plánovanou přednášku nebo diskuzi najdete vždy zde.

Z minulých akcí:

Přednáška prof. Wintra o aktuálních otázkách sněmovních voleb

Debata s dr. Preussem a dr. Blažkem o svobodě slova za minulého režimu a dnes

Beseda na téma ,,energetika“ s Václavem Bartuškou

Přednáška Mgr. Vladimíra Syručka o právu nemovitostí

Přednáška prof. Vladimíra Franze

Proměny demokracie s Mgr. Jiřím Dienstbierem

Diskuzní seminář: Praktické dopady novely občanského soudního řádu a exekučního řádu

Diskuzní seminář: Exekuxe a výkony rozhodnutí v rozhodovací činnosti prvoinstančního soudu

Ústavnost povinného očkování nezletilých

a mnoho dalších.

       

Napsat komentář