Projekty

Juristická bojovka – Každoročně pořádaná, právně-historická soutěž, která prověří Vaše znalosti a vědomosti, ale také Vás při plnění nejrůznějších úkolů provede po zajímavých místech Prahy.

Právnický akademický diář – Na začátku akademického roku jsme studentům nabídli diář, upravený pro studium na naší fakultě. Vzhledem k úspěchu projektu probíhají právě přípravy do dalšího roku.

Moot Court Competition – Jeden z původních projektů spolku, v jehož rámci organizujeme pravidelné soutěže v simulovaném soudním procesu s cílem poskytnout studentům interaktivní formou pohled do role právníků v praxi.

Přednášky a diskuse – Nedílnou součástí činnosti je organizování přednášek či diskusí na téma právní, či též jiná, která jsou pro studenty zajímavá.

První právní pomoc – Jedinečný projekt na naší fakultě, který poskytuje právní pomoc lidem, kteří se nacházejí v tíživé finanční či sociální situaci a nemohou si dovolit služby advokáta. Těmto lidem zprostředkováváme pomoc od studentů právnické fakulty, kteří ji poskytují zdarma. Studentům taková pomoc přináší – mimo jiné – kontakt s praxí a skutečnými situacemi.

Ústavní soud k ústavnímu právu – Obsahuje zpracovanou část nejdůležitějších rozsudků Ústavního soudu České republiky. V současné době není výstup aktualizován.