Členství

Naším členem se může stát každý, kdo sdílí naše zájmy a cíle vyjádřené ve stanovách. Povaha a smysl členství v našem spolku spočívá v tom, že spolek nabízí platformu k uplatnění individuálních schopností každého člena. Pokud máte nápad na nějaký projekt nebo událost, která Vám na fakultě chybí, my Vám dokážeme pomoci v jejich realizaci. Poskytneme Vám zázemí stabilního spolku, členy do organizačního týmu k Vašemu projektu, zázemí na fakultě v podobě naší kanceláře a několik možných kanálů k propagaci Vašeho záměru a to na celouniverzitní úrovni. Jsme v pravidelném kontaktu s vedením fakulty a veškerá naše činnost je vykonávána s jeho souhlasem a po předchozí konzultaci.

Jak se stát naším členem?

Kontaktujte nás na info@juristi.cz a my Vás pozveme na naši nejbližší schůzku nebo akci. Tam se společně seznámíme a domluvíme se s Vámi na možnosti Vašeho uplatnění. Můžete se zapojit jako ,,pouhý“ pomocník v rámci nějakého stávajícího projektu, nebo přijít s projektem vlastním, s jehož realizací Vám v rámci našich možností pomůžeme.

Co Vám z členství plyne za povinnost?

Členství ve spolku Vás dle stanov zavazuje pouze k tomu hájit a naplňovat zájmy a cíle spolku a hájit jeho dobré jméno. Jednou ročně je také člen povinen uhradit členský příspěvek, jehož momentální výše činí 200,- Kč.