Členství

Naším členem se může stát každý, kdo sdílí naše zájmy a cíle vyjádřené ve stanovách. Spolek je přece od toho, aby nabízel platformu k uplatnění individuálních schopností každého člena. Máš nápad na projekty nebo události, která Ti na fakultě chybí? Pomůžeme Ti v jejich realizaci!

Poskytneme stabilní zázemí na fakultě v podobě naší kanceláře, další Juristy jako členy organizačního týmu a několik možných kanálů k propagaci. Jsme v pravidelném kontaktu s vedením fakulty a veškerá naše činnost je vykonávána s jeho souhlasem a případně po konzultaci s ním.

Jak se stát naším členem?

Kontaktuj nás na info@juristi.cz nebo přijď na naši nejbližší schůzi či akci. Seznámíme se, promluvíme si o možnostech Tvého uplatnění a budeš-li dál mít zájem, vyplníme s Tebou přihlášku.

Jaké plynou z členství povinnosti?

Členství ve spolku zavazuje k naplňování a ochraně zájmů a cílů spolků, jak jsou uvedeny ve stanovách, a též hájení jeho dobrého jména. Jednou ročně je také člen povinen uhradit členský příspěvek, jehož výše činí 200 Kč.