Juristická bojovka

strategie, soulad v týmu, znalosti, orientační smysl…

to vše si můžete zkusit ve hře, kterou Vám nabízejí Juristi ve spolupráci s Ústavem a Katedrou právních dějin PF UK. Juristická bojovka má za sebou již tři ročníky, prvně se konala na podzim roku 2009 a naposledy na jaře roku 2013.

V čem bojovka spočívá? V týmu 2-4 kamarádů se budete toulat Prahou, hledat skryté úkoly, luštit zašifrované zprávy a řešit právně-kulturně-historické úkoly. Po vyčerpání těla i ducha s námi usednoute ve studentských sklepích, pochutnáte si na lehkém občerstvení a popovídáte si o řešení s profesory, doktory a také s námi, pořadateli.

Ročník 2013

Vítězem se v posledním ročníku stal tým Flachau se 106,5 body. Na druhém místě se umístil tým Knights of the Ebon Blade se 100 body a na třetím místě týmKreditybudoustačit s 99 body. V těsném bodovém závěsu s 98 body bylo oceněno i čtvrté místo, tým Včíl skačem. Nejnižší počet získaných bodů týmem, který se umístil na posledním místě, byl 63 a celkový průměr bodového ohodnocení všech týmů byl 78,32 bodů. Do cíle dorazilo 17 týmů, z původně 19 přihlášených.

Tradiční úkol Juristické bojovky, ,,spáchání“ dobrého skutku, posuzovala v tomto ročníku komise složená z prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc., JUDr. Jiřího Šouši a JUDr. Davida Falady. Za nejlepší dobrý skutek, resp. sadu dobrých skutků, byl zvlášť ohodnocen tým Pomalé šípy II.

Prostor k umělecké realizaci tentokrát soutěžící dostali v podobě sepsání básně k historicky první přímé volbě prezidenta republiky v ČR.

Ročník 2012

Vítězem bojovky se stal Tým kocoura Batula a to s celkem 100,5 body. Na druhém místě se umístil Klub přátel ordálu s 82,5 body a na třetím místě tým Flachaus 71 body. Nejnižší počet získaných bodů týmem, který se umístil na posledním místě byl 33 a celkový průměr celkového bodového ohodnocení všech týmů byl 54,18 bodů. Prvním třem vítězným týmům se vyplatilo zvolit taktiku mimo základních a průběžných bonusových úkolů vyřešit i komplexní úkol, který byl ohodnocen max. 14 body a který spočíval v podání dobového požadavku k příslušnému orgánu, se snahou zvrátit jedno soudní rozhodnutí ze 16tého století. Účastníci museli tento rozsudek zvlášť získat, stejně jako pečetící vosk, který potřebovali pro řádné zapečetění svého podání.

Jedním z úkolů, který účastníci Juristické bojovky také mohli řešit, bylo ,,spáchání“ dobrého skutku, který následně posuzovala komise složená z prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc a JUDr. Jiřího Šouši. Vítězným dobrým skutkem, který byl také zvlášť ohodnocen, bylo zabránění nepoctivému prodejci v pokusu okradení zahraničního turisty.

Mimo jiné soutěžící také v rámci průběžných bonusových úkolů psali básně s právněhistorickou tématikou..

Napsat komentář