Pomoc pro Ukrajinu

Přinášíme několik dalších možností, jak se zapojit do pomoci Ukrajině. Mimo tradiční peněžní sbírky sdílíme i odkaz na materiální, které se konají i v tento den.
Odkazy na sbírky jsou zde a zde.
Dále odkazujeme na neziskové organizace, které se plánují zaměřit na pomoc Ukrajině a již spolupracovaly s naší fakultou:
Popřípadě samozřejmě existuje mnoho dalších sbírek a organizací, každopádně všechny nabádáme k jakékoliv pomoci v této těžké době.
Sláva Ukrajině!