Právo a ekonomie: druhý studentský workshop

Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA) ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Common Law Society pořádá: Právo a ekonomie: druhý studentský workshop

Workshop je určen studentům bakalářských, magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z úvodní přednášky a jednotlivých prezentací účastníků (cca 30 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů. Autoři nejlepších příspěvků získají možnost uveřejnit svůj příspěvek na blogu Jiné Právo.

Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický přístup ke všem oblastem práva.

Úvodní přednáška: Tomáš Sobek, Masarykova univerzita

Mentoři:
Zdeněk Kühn, Nejvyšší správní soud a Univerzita Karlova
Tomáš Richter, Univerzita Karlova a Clifford Chance
Libor Dušek, Vysoká škola ekonomická a CERGE-EI
Josef Montag, Mendelova univerzita
Josef Šilhán, Masarykova univerzita

Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu CSLEA@gmail.com nejpozději do 12. března 2015. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 19. března 2015. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na CSLEA@gmail.com nejpozději do 3. dubna. Účastnický poplatek činí 200 Kč a lze jej uhradit v hotovosti v den konání workshopu. V jeho průběhu bude k dispozici káva a občerstvení.