I. Výbor Common Law Society

Vážení členové,

dovolte mi Vás jménem nově zvoleného výboru pozvat na první zasedání výboru po VH a to dne 25. března od 20.00 v kanceláři CLS.

Máte zájem o to se více zapojit? Přijďte a zapojte se do celé řady probíhajících a chystaných projektů. Naplňte svůj čas a získejte nové zkušenosti, nové známosti a znalosti.

K lepšímu jednání pro Vás bude připraveno občerstvení a samozřejmě i „povýborová hospoda“ .

Program výboru obohacený o Vaše návrhy bude zveřejněn do pondělí 23. března. Návrhy zasílejte na benes@society.cz

Těšíme se na Vás,

Jiří Beneš, prezident Common Law Society