JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. – Uprchlická krize: Lesk a bída práva jako nástroje řešení

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na přednášku vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU a náměstka pro řízení sekce právní a konzulární na MZV ČR JUDr. Martina Smolka, Ph.D., LL.M. na téma „Uprchlická krize – Lesk a bída práva jako nástroje řešení“. Jakou roli hraje právo EU v současné uprchlické krizi? Jaké jsou v tomto ohledu jeho silné stránky a jaké má naopak slabiny? Svůj pohled nejen na tyto otázky představí dr. Smolek již 9. listopadu 2015 od 18:00 na PF UK v místnosti č. 303.

Přednáška je součástí cyklu „Podzim s uprchlíky“ organizovaného Common Law Society a dalšími studentskými spolky ve spolupráci s PF UK. Cílem tohoto cyklu je pozvednout úroveň právního povědomí v aktuální celospolečenské debatě na uprchlické téma. Přijďte si vyslechnout názor odborníka na právo EU a přispět i tím svým do následné diskuse.

Budeme se těšit z vaší účasti.

Vaše Common Law Society