KS: Uprchlická krize v ČR: zařízení pro zajištění cizinců (nejen) ve světle Evropské úmluvy o LP

Vážení příznivci Common Law Society,

rádi bychom vás tímto pozvali na kavárenský seminář na téma „Uprchlická krize v ČR: zařízení pro zajištění cizinců (nejen) ve světle Evropské úmluvy o LP“. V rámci kavárenského semináře, který se uskuteční 11. listopadu 2015 od 20:00 v Hotelu Central, vystoupí Linda Janků z Kanceláře veřejného ochránce práv a Ota Hlinomaz z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP.

Kavárenský seminář je součástí cyklu „Podzim s uprchlíky“ organizovaného Common Law Society a dalšími studentskými spolky ve spolupráci s PF UK. Cílem tohoto cyklu je pozvednout úroveň právního povědomí v aktuální celospolečenské debatě na uprchlické téma.

Přijďte si vyslechnout názor odborníků na dané téma a přispět i tím svým do následné diskuse.

Budeme se těšit z vaší účasti.

Vaše Common Law Society