KS: Chrání česká ústava svobodný internet ?

Vážení kavárníci,

dovolte nám pozvat Vás na další ze série kavárenských seminářů pořádaných Common Law Society, na téma: Chráni česká ústava svobodný internet? Pozvání přijal JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.

Jeho vlastními slovy:

„Příspěvek vychází z myšlenky amerického právníka Jacka Balkina, který v roce 2009 s obavami napsal, že ústavněprávní garance svobody projevu s nástupem Internetu vyčerpaly svůj potenciál a tím, co bude doopravdy určovat její podobu, budou napříště detaily v podústavních právních předpisech, které budou upravovat například síťovou neutralitu či neodpovědnost prostředníků. Na rozdíl od Balkina však argumentuje, že v evropském kontextu má stát pozitivní závazky k zajištění svobody projevu, mezi něž patří i přijetí takové právní úpravy těchto – zdánlivých – detailů, která bude svobodu projevu respektovat a chránit. Dochází proto k závěru, že zásahy do svobody Internetu, jako je omezování síťové neutrality, blokování přístupu k určitým stránkám či odpovědnost prostředníků za obsah vkládaný třetími stranami, mají ústavněprávní relevanci a měly by být předmětem testu proporcionality.“

Těšíme se na Vás,
Common Law Society