KS: prof. Michal Skřejpek: Hranice, cizinci a integrace v římském právu

Vážení příznivci Common Law Society,

dovolujeme si Vás pozvat na další ze série kavárenských seminářů, tentokrát s prof. JUDr. Michalem Skřejpkem, DrSc. na téma: Hranice, cizinci a integrace v římském právu.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost pohlédnout na aktuální téma ve světle římského práva!

Těšíme se na viděnou ve čtvrtek 5. 11. od 19:00 v kavárně hotelu Central Praha v Rybné ulici.

PŘÍSPĚVKY