Využití výtěžku z benefičního koncertu Pavla Dobeše

bkbVýtěžek z koncertu uspořádaného Právnickým akademickým spolkem Juristi byl věnován pozůstalým po oběti vraždy – dvěma nezletilým dětem, jejichž otec v roce 2013 zavraždil matku a sám si poté vzal život.

Jména a iniciály osob v této zprávě nejsou autentické, aby nevedly ke ztotožnění aktérů události ze strany veřejnosti, dárcům jsou jejich jména známa.

Jako případový manažer, který byl v kontaktu s rodinou do 24 hodin po tragickém činu, jsem byl pověřen předáním daru, které proběhlo dne 21. 6. 2013 ve velkém  nákupním centru krajského města.  Domluvili jsme se, že do místa setkání přijedou nejen Jana a Alena, ale i jejich opatrovníci, manželé M. se svými dvěma dětmi.  Už samotný výlet byl pro děti odměnou za dobré vysvědčení, nehledě na to, že v tak velkém nákupním středisku ještě nikdy nebyly a tak to byl pro ně velký zážitek.

Setkání jsme zahájili v cukrárně, kde jsem se přesvědčil, že o obě děti je velice dobře postaráno a dokonce došlo k jejich rapidnímu zlepšení ve škole. Poručníkovi jsem předal dar ve výši 7 000 Kč na úhradu nákladů spojených s prázdninami obou dívek, o které se po vraždě jejich matky a sebevraždě otce stará. Pak následovala tříhodinová „nákupní horečka“, na kterou se obě dívky moc těšily. Postupně jsme navštívili snad všechny obchody, které v centru mají. Na děvčatech byl ze začátku vidět velký ostych, když si měly poprvé v životě samy něco vybrat. Dlouho měly snahu koupit si jen nejnutnější oblečení a v co nejnižší cenové relaci.  Nakonec největší radost měla Alena z nových šatů a Jana ze svého  prvního mobilu. Děvčata si nakoupila potřebné věci v hodnotě 7 500 Kč.

Je obrovská škoda, že předání daru nemohli být přítomni ti, kteří dar poskytli (Právnický akademický spolek Juristi). Pokusil jsem se alespoň touto formou zprostředkovat velký vděk děvčat i opatrovníků, ale rozzářené oči těch dvou dívenek prostě popsat neumím a asi to ani nejde. Rád vyřizuji veliké poděkování od manželů M. všem studentům Právnické fakulty UK, kteří se na získání daru podíleli a samozřejmě i celému Bílému kruhu bezpečí za to, jak se jim po celou dobu od trestného činu věnuje. Poděkovat chci i já, protože jsem si znovu uvědomil, jaký smysl má pomoc obětem a pozůstalým a jak je nádherné, když lidé z druhého konce republiky poskytnou podporu děvčatům, které ji opravdu potřebují.

Mgr. Antonín Křoustek
případový manažer
Bílého kruhu bezpečí

Napsat komentář