Slavnosti spuštění paternosteru

Vážení členové akademické obce, pedagogové, studenti, ctění donoři a Vy všichni ostatní přátelé Právnické fakulty UK,

více jak třináct let se kola našeho paternosteru netočila a přes tři roky trvala sbírka na jeho obnovu. Dobrý úmysl se nicméně vydařil a obnova tohoto technického unikátu je konečně zdárně za námi. Dovolte nám proto v první řadě z celého srdce poděkování všem, kteří se do sbírky zapojili a jakoukoli částkou na opravu výtahu přispěli. Oprava Paternosteru by se bez Vás nemohla uskutečnit a nebylo by nyní ani možné Vás pozvat na jeho slavnostní znovuuvedení do provozu. To se bude konat ve středu 14. března od 19:00 v Bazénu.

Aby toho nebylo málo, přichystali jsme pro Vás doprovodný program, takže si, prosím, vyhraďte raději celý večer, abyste si obnovení Paternosteru náležitě užili. Počítat ale určitě můžete s příjemně stráveným večerem ve zdech naší alma mater, protože jsme pro Vás připravili:
Přednáška: 670 let od založení fakulty od 18:00
Komentované prohlídky budovy PF UK v průběhu celého večera
Vystoupení Bzzušbandu a kapely Pilot
Science Slam CUNI

Přijměte, prosím, naše pozvání a užijte si tento slavnostní okamžik s spolu s námi!