Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16

Kdy:
14.3.2018 @ 15.00
2018-03-14T15:00:00+01:00
2018-03-14T15:15:00+01:00
Kde:
místnost č. 220
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1
Česko

Katedra finančního práva a finanční vědy pořádá dne 14. března 2018 od 15 hod. v místnosti č. 220 odborný seminář na téma „Evidence tržeb ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16“.

Dne 12. prosince 2017 vydal Ústavní soud České republiky rozhodnutí, kterým zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Cílem semináře je analyzovat stěžejní části tohoto rozhodnutí a zhodnotit jeho vliv na právní úpravu evidence tržeb v České republice.

Program semináře:
1) Úvodní slovo vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc.
2) Úvodní přednáška na téma „Obecně k evidenci tržeb a nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16“ – doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
3) Panelová diskuse nad závěry uvedenými v nálezu Ústavního soudu:
– proces přijímání zákona o evidenci tržeb
– evidence tržeb a právo podnikat
– evidence tržeb a právo na ochranu soukromí
– karetní transakce a daňové identifikační číslo
– nařízení vlády k provedení zákona o evidenci tržeb
– třetí a čtvrtá fáze evidence tržeb

Panelisté:
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M., katedra ústavního práva
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., katedra finančního práva a finanční vědy
JUDr. Josef Vedral, Ph.D., katedra správního práva a správní vědy
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., katedra teorie práva a právních učení

Podkladový materiál k dispozici zde: https://www.prf.cuni.cz/evidence-trzeb-ve-svetle-nalezu-ustavniho-soudu-sp-zn-pl-us-26-16-1404057632.html

Seminář je pořádán v rámci spolupráce programů „PROGRES Q02 – Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání“ a „PROGRES Q04 – Právo v měnícím se světě“ realizovaných v roce 2018 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.