Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU

Pozvánka na odborný seminář
 
Právní nástroje odstraňování překážek fungování vnitřního trhu EU
pořádaný katedrou evropského práva v rámci projektu SVV
dne 27. 11. 2011 v místnosti č. 117 v budově PF UK od 15:30 hod.
Program
1)      Úvodní slovo – Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
2)      Vystoupení přednášejících spojená s diskusí
Moderuje: Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
(i)     JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Protisoutěžní jednání jako překážka vnitřního trhu EU v post-lisabonském období
(ii)   Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Volný pohyb kapitálu a VW-Gesetz
(iii)Mgr. et Mgr. Kryštof Kruliš
Role jednotlivých dimenzí principu loajální spolupráce v oblasti volného pohybu služeb
(iv)Mgr. Veronika Vilímková
Opatření s rovnocenným účinkem množstevním omezením jako překážka vnitřního trhu EU v post-lisabonském období
(v)   Mgr. et Mgr. Petr Navrátil
Rozsudek SDEU ve věci C-20/12 Giersch – aneb jak moc mohou obavy z ekonomických dopadů ospravedlnit omezení základních svobod
(vi)    JUDr. Michal Sýkora
Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v právním řádu ČR s důrazem na začlenění evropských nařízení a směrnic
3)      Závěrečné slovo – Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.
Malé občerstvení zajištěno.

Napsat komentář