Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_custom_tag_widget je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_Adsense_Ad je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_ad_block je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959
Konference "Základy práva na ochranu spotřebitele ve světle nejnovějšího vývoje" - Právnický akademický spolek JuristiKonference "Základy práva na ochranu spotřebitele ve světle nejnovějšího vývoje" - Právnický akademický spolek Juristi

Konference „Základy práva na ochranu spotřebitele ve světle nejnovějšího vývoje“

Kdy:
29.11.2013 @ 7.00 – 30.11.2013 @ 11.00
2013-11-29T07:00:00+00:00
2013-11-30T11:00:00+00:00
Kde:
PF UK, místnost č. 117
Kontakt:
Ludmila Nováčková, sekretářka Centrum právní komparatistiky
+420 221 005 576
Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 
Vás zve na mezinárodní konferenci
 
 
Ochrana  spotřebitele
29. – 30. listopadu 2013
 
Právnická fakulta, Praha 1, nám. Curieových 7, místnost č.117, 1. patro
Ochrana spotřebitele je v českém právu relativně novým fenoménem, i když je velmi často aplikována. Některé praktiky podnikatelů uskutečňované v posledních letech, rozpaky judikatury a nakonec i kontrolních orgánů však jen ukazují, jak závažné problémy je třeba řešit. Na rozdíl od mnohých států západní Evropy postrádá česká spotřebitelská scéna silné a kvalitní loby v podobě spotřebitelských organizací. Adekvátní péče však není věnována této oblasti ani ze strany veřejné správy a i v advokátní praxi není tato materie vždy zpracovávána na dostatečné úrovni.  To je jeden velmi silný podnět k diskusi nad tímto tématem. Jiným zdrojem inspirace je vývoj jak českého právního řádu, tak evropského práva ochrany spotřebitele, tak i právních řádů některých tradičních jurisdikcí – český nový občanský zákoník, velmi podnětná diskuse ve Spolkové republice Německo a především návrh nařízení o společném evropském právu kupní smlouvy. Dalším možná nejméně obecně diskutovaným problémem je veřejnoprávní ochrana spotřebitele, která si zasluhuje stejně tak významnou pozornost jako ochrana soukromoprávní.
Těmto podnětům a výzvám odpovídá i struktura konference. První blok se věnuje základním problémům ochrany spotřebitele jako určité oblasti, která je výjimkou z autonomie vůle ve prospěch slabší strany. Druhý blok se věnuje novým tendencím v českém evropském právním řádu a právním řádu některých vybraných evropských států. Třetí blok se pak zabývá již zmíněnou málo diskutovanou oblastí administrativní ochrany spotřebitele, a to jak z hlediska institucionálního, tak hmotněprávního vybavení této oblasti.
Konference je určena jednak těm, kteří se vážně zabývají občanským právem a právem správním, zvláště však těm, které zajímá ochrana spotřebitele, ať už pocházejí ze sféry akademické nebo praktické, a to neziskových organizací, soudů, správních orgánů nebo advokátů.
PROGRAM
 
pátek 29. listopadu 2013
Registrace (od 9:00)
9:30 – 12:30         Základní principy ochrany spotřebitele
Prof. Dr. Norbert Reich, Univerzita Brémy
Základy práva ochrany spotřebitele
 
Prof. Dr. Michael Coester, Univerzita Mnichov
Autonomie vůle a ochrana spotřebitele
 
10:40 Přestávka na kávu (10 minut)
 
Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjen, Univerzita Göttingen
Ochrana spotřebitele a všeobecné obchodní podmínky
 
Prof. Dr. Astrid Stadler, Univerzita Kostnice
Kolektivní ochrana spotřebitele v procesním právu
 
12:00 Diskuse
12:30-13:30 Oběd
 
13:30 – 17:00                  Nejnovější vývoj
 
Prof. Dr. Ewoud Hondius, Univerzita Utrecht
CESL (návrh nařízení EU o společné evropské kupní smlouvě) – celkové hodnocení
 
Prof. Dr. Gerhard Dannemann, Humboldtova univerzita Berlín
Vztah mezi unijním právem ochrany spotřebitele a právním řádem členských států
 
Prof. Dr. Hans-Wolfgang Micklitz, Evropský univerzitní institut Florencie
Budoucnost spotřebitelského práva v Evropě
 
15:15 Přestávka na kávu (10 minut)
 
Prof. Dr. Luboš Tichý, Centrum právní komparatistiky, Univerzita Karlova Praha
Ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku ve světle vývoje v EU
 
Dr. Stephan Heidenhain, advokát, Centrum právní komparatistiky, Univerzita Karlova Praha
Změny v českém zákoně na ochranu spotřebitele v novém občanském zákoníku z německého pohledu
 
16:30 Diskuse
 
sobota 30. listopadu 2013
 
9:30 – 12:30         Ochrana spotřebitele ve správním právu
 
Prof. Elise Poillot, Univerzita Lucemburk
Veřejnoprávní ochrana spotřebitele z evropského a srovnávacího pohledu
 
Mgr. Vlastimil Turza, Česká obchodní inspekce
Veřejnoprávní ochrana spotřebitele z pohledu orgánu dozoru nad trhem
 
10:40 Přestávka na kávu (10 minut)
 
Prof. Geraint Howells, Univerzita Manchester
Britské pojetí ochrany spotřebitele v bankovním sektoru
 
Dr. Rita Šik-Simon, Centrum právní komparatistiky, Univerzita Karlova Praha
Sankce za porušení práv spotřebitelů ve správním právu Maďarska a České republiky
 
12:00 Diskuse
13:00 Závěr konference
Simultánní tlumočení čeština-angličtina
 
Vstup volný
Kontakt
Ludmila Nováčková, sekretářka Centrum právní komparatistiky
Právnická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Tel: +420 221 005 576
E-mail: novackov @ prf.cuni.cz

Napsat komentář