KS: Proměny trestního práva

Vážení kavárníci,

naše pozvání přijala paní prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., členka katedry trestního práva Právnické fakulty UK. Naším tématem bude zamyšlení se nad vývojem trestního práva a trestního procesu od 50. let 20. století do dneška.
Kavárenský seminář se koná výjimečně již od 18:00!
Těšíme se na Vás,
CLS

Napsat komentář