JUDr. Čech: Smlouva o výkonu funkce a souběhy po rekodifikaci

Vážení přátelé a milovníci obchodního práva,

rádi bychom Vás pozvali na přednášku JUDr. Petra ČECHA na téma Smlouva o výkonu funkce a souběhy po rekodifikaci. Jedná se o jednu z problematických oblastí, která je upravená v zákoně o obchodních korporací a která mezi teoretiky a zejména mezi praktiky vyvolává mnoho otázek.

Problematika smlouvy o výkonu funkce a zejména souběhu funkcí byla již v minulosti předmětem sporů, které byly za pomoci judikatury Nejvyššího soudu částečně překonány. Jaká bude ale situace po 31.12.2013? Zůstane judikatura Nejvyššího soudu použitelná? Bude možné V obchodní korporaci vykonávat funkci statutárního orgánu a zároveň být v zaměstnaneckém poměru – a pokud ano, jaký bude vztah mezi těmito dvěma funkcemi?

I na tyto palčivé otázky se pokusíme společně s dr. Čechem najít odpověď.

Těšíme se na Vás!

CLS

Napsat komentář