KS: JUDr. Martin Smolek, Ph.D, LL.M. – Jak (ne)funguje právo EU po Lisabonu?

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na kavárenský seminář s Vládním zmocněncem pro zastupování České republiky před Soudní dvorem EU JUDr. Martinem Smolkem, Ph.D, LL.M.

Jak funguje právo EU po pěti letech od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Která strana má v institucionální post-lisabonské válce navrch? Kdo má konečné slovo ve výkladu unijního práva – členské státy, SDEU, Evropská komise?

Zajímají vás odpovědi nejen na tyto otázky týkající se evropského práva? Přijďte si poslechnout názor a diskutovat s člověkem, jehož povoláním je obhajoba zájmů ČR před SDEU. Budeme se na vás těšit 8. dubna ve 20 hodin v kavárně u Chlupatýho ducha.

Vaše Common Law Society

Napsat komentář