Spravedlnost pro oběti

Dne 21.10.2013 proběhla v Evropském domě Konference „Spravedlnost pro oběti II“, kterou pořádalo občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, – jakási vlajková loď obdobných sdružení, díky kterému se nad problematikou obětí nezavírají oči. Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři atd. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

Konference „Spravedlnost pro oběti II“ byla určena široké odborné veřejnosti z oblasti trestního práva, kriminologie, forenzní psychologie, orgánům činných v trestním řízení, poskytovatelům pomoci obětem trestných činů, studentům právnické fakulty, studentům psychologie, speciální pedagogiky a sociální práce, pracovníkům sociálních služeb, pracovníkům v oblasti primární prevence a kriminality a také pro všechny zájemce o danou problematiku. Proto byl Právnický akademický spolek Juristi pozván jako host na tuto konferenci, kde následně 2 jeho členové vystoupili s vlastním příspěvkem na téma Přípravy studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v oblasti viktimologie a práv obětí, resp. poškozených v trestním řízení.

Konference „Spravedlnost pro oběti II“ se konala pod záštitou Davida McKenny, prezidenta Victim Support Europe, a jednalo se již o druhý ročník, neboť první proběhl v roce 2011, a to pod záštitou tehdejšího ministra spravedlnosti, JUDr. Jiřího Pospíšila. Victim Support Europe je zastřešující sítí národních organizací pro pomoc obětem v Evropě, neboť působí v jejích 24 zemích, kde poskytuje podporu a informační služby.

Účast na konferenci vyplnila slova pozvánky, a tak přišli zástupci prakticky všech profesí, kterým byla tato konference určena, což jen prohloubilo celkovou šíři záběru, kterou Konference poskytuje.

Se svými příspěvky vystoupili vedle prezidenta Victim Support Europe, Davida McKenny, také např. Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., místopředsedkyně České kriminologické společnosti, nebo soudce Městského soudu Praha JUDr. Tomáš Durdík. Za zmínku jistě stojí vystoupení známé postavy, advokátky JUDr. Hany Marvanové, nebo advokáta JUDr. Jana Macha a samozřejmě v neposlední řadě členů právnického spolku Juristi, studentů právnické fakulty, Karolíny Adámkové a Viktora Hatiny.

Na konferenci zaznívala témata informační, jako byl příspěvek JUDr. Tomáše Durdíka – K výkladu pojmu „srozumitelnost“, či téma Prof. JUDr. Jana Musila, soudce Ústavního soudu ČR – O znaleckém dokazování, ale také témata, která vysílala apel k dořešení aktuálního stavu, jako bylo téma JUDr. Hany Marvanové – Výzva k legislativnímu dořešení problematiky náhrady škody poškozeným, či téma Mgr. Petry Vitoušové, prezidentky Bílého kruhu bezpečí, o.s. – Poskytování odborné a bezplatné pomoci, které se věnovalo zejména tomu, jak v dnešní době vypadá „vymodlený“ registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

Atmosféra samotné konference byla přátelská, nicméně snad všichni účastníci museli odcházet s pocitem, že se musí udělat víc, že je zde spousta nedořešených otázek, jejichž situace nesnese odkladu a také, že čím více společnost otálí s dořešením těchto problémů, tím se stává situace složitější a znovu se neposkytne pomoc těm, kteří ji potřebují, totiž obětem trestných činů.

Napsat komentář