Právnický akademický blog

Jedná se o vytvoření internetového blogu sloužícího studentům fakulty jako platforma pro publikaci a prezentaci svých článků, esejí, úvah, glos, komentářů, atd. – tedy textů zpravidla kratšího rozsahu. Každý student by měl na tento blog přístup a možnost na něm uveřejnit svou práci z libovolné právní či fakultní tématiky. Tyto práce budou následně vystaveny ke čtení a komentování členům fakultního sboru za účelem poskytnutí hodnocení a zpětné vazby autorům. Přístup ke čtení však samozřejmě nijak omezen nebude.

Odborným garantem projektu se stal doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D., který také bude garantem volitelného předmětu, který bude pro blog vypsán na fakultě a v rámci něhož lze získat za účast až dvakrát dva kredity.

Napsat komentář