Právnické profese a závislosti

Proč patří soudci, advokáti a další právnické profese mezi nejohroženější skupinu z hlediska vzniku závislostí? Odpověď na otázku nám sdělili 22. března 2016 studenti adiktologie z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Členové České asociace studentů adiktologie hovořili o bezpečném užívání návykových látek, prevenci, diagnostice a léčbě látkových i nelátkových závislostí.

Prezentaci z události poskytujeme k volnému stažení 🙂 (*.pdf, 1.2 MB)

 

Juristi předn. Beseda Juristi Juristi II Juristi