Focus Praha

http://www.fokus-praha.cz/

Posláním Fokus Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.

Právnický akademický spolek Juristi pro Fokus Praha zajišťuje semináře určené zaměstnancům Fokus Praha, které jsou zaměřené na rekodifikaci soukromého práva v ČR. Dále z řad studentů Právnické fakulty UK sháníme zájemce, kteří by měli zájem o výkon stáže na pozici právního poradce ve Fokus Praha. Student by mohl dle předchozí dohody strávit několik hodin měsíčně s klienty Fokus Praha společně s pracovníky Fokus a poskytovat klientům právní poradenství v základních právních odvětvích.

Podle doby výkonu této stáže a kvality poskytnuté pomoci mohou studenti následně požádat na Právnické fakultě UK o přiznání účelového stipendia, dle předchozí dohody s Katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

Napsat komentář