Bílý Kruh Bezpečí

http://www.bkb.cz/

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů. Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, například právníci, psychologové, sociální pracovníci či lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem.

Právnický akademický spolek Juristi pro Bílý kruh bezpečí uspořádal benefiční koncert Pavla Dobeše, který se konal na Právnické fakultě UK. Výtěžek z koncertu byl věnován pozůstalým po oběti vraždy – dvěma nezletilým dětem, jejichž otec v roce 2013 zavraždil matku a sám si poté vzal život. Nadále vykonáváme spolupráci s Bílým kruhem bezpečí v oblasti zprostředkování informací o činnosti Bílého kruhu bezpečí na Právnické fakultě UK a v přípravě dalších společných akcí, včetně sjednávání dalšího benefičního koncertu.

Napsat komentář