Nepřehlédněte: První studentský workshop

Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA)
ve spolupráci s
Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a
Common Law Society
pořádá
Právo a ekonomie: první studentský workshop
Kdy: pátek 4. dubna 2014, 13:00 až 19:00
Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, místnost 38
Workshop je určen studentům magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z úvodních přednášek a jednotlivých prezentací účastníků (cca 20 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů. Autoři nejlepších příspěvků získají možnost uveřejnit svůj příspěvek na blogu Jiné Právo.
Obsah prezentací není tematicky omezen; vítány jsou příspěvky využívající ekonomický přístup k právu ve všech oblastech práva.
Úvodní přednášky:
Zdeněk Kühn, PF UK a Nejvyšší správní soud
Libor Dušek, VŠE a CERGE-EI
Mentoři:
Zdeněk Kühn, Tomáš Richter, Libor Dušek, Josef Montag, Tomáš Sobek
Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu CSLEA@mail.comnejpozději do 28. února 2014. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 10. března 2014. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na CSLEA@mail.com nejpozději do 28. března. Účastnický poplatek činí 200 Kč a lze jej uhradit v hotovosti v den konání workshopu. V jeho průběhu bude k dispozici káva a občerstvení.

Napsat komentář