Korupce a právní povědomí – osvěta a workshopy

Juristi Vás zvou na workshopy ze série Korupce a právní povědomí: osvěta a workshopy pro studenty práva. V rámci jednotlivých setkání s odborníky z České republiky i ze zahraničí budou představeny využitelné informace ke studiu i následné praxi. K jednotlivému zaměření workshopů viz plakát níže. Informace o aktuálně připravovaném setkání viz odkaz na aktuální událost na Facebooku.

Aktuální událost na Facebooku

Antikorupce_plakat-01

Tagged on: