Dozvuk Moot Court Competition v dědickém právu

Letošní Moot Court, který vyvrcholil ústním kolem, je již úspěšně za námi, přesto ještě nabízíme jeho drobné pokračování. Soutěžícím, ale i ostatním studentům Právnické fakulty UK v Praze, nabízíme možnost do 23.12.2012 odeslat na e-mailovou adresu mcc@juristi.cz právní rozbor, který bude zvlášť vyhodnocen. Zadání je založeno na jednom listinném důkazu, který byl použit v rámci hlavní části Moot Court Competition.

Nejlepší rozbor bude ohodnocen knihami z nakladatelství Linde Praha: Šimíček a kol. Ústava České republiky – Komentář, 2010. a Anglicko-český a Česko-anglický právnický slovník, 4. akt. vyd., 2010. Vítěz bude vyhlášen na našem webu, cena bude předána dle domluvy.

Zadání soutěžního právního rozboru:

Podle přiložené závěti zůstavitele Cyrila Datla zodpovězte otázku, zda-li je v závěti zmíněný ,,Vašík“ platně určeným testamentárním dědicem, za jakých podmínek se bude moci dědicem stát, popř. po jakou dobu mu bude dědické právo příslušet. To vše za předpokladu, že (1) k úmrtí zůstavitele dojde 2.1.2014, (2) manželka zůstavitele Daniela Datlová zemře společně se svým bratrem Karlem Musilem 31.12.2013, (3) Štěpán Musil uzavřel 31.12.2011 s Cyrilem Datlem smlouvu, kterou se Štěpán Musil zřekl dědického práva po Cyrilu Datlovi, tato smlouva byla uzavřena ve formě veřejné listiny s tím, že zřeknutí nepůsobí vůči potomkům Štěpána Musila a (4) zůstavitel neměl jiné příbuzné než ty, kteří jsou v závěti zmíněni.

Postupujte podle momentálně platného stavu právního řádu. Předloženou závěť považujte po formální stránce za zcela v souladu se zákonem. Svědkové v závěti jsou osoby, které mohou jako svědci vystupovat, podpisy jsou pravé a patří osobám u podpisu uvedeným.

Předmětem hodnocení bude jak stránka obsahová, tak formální. Rozbor by měl být stručný a výstižný, maximální povolený rozsah 6 normostran.

Napsat komentář