Vyhlášení soutěže GA ČR pro rok 2019

Vyhlášení soutěže GA ČR pro rok 2019

 

Grantová agentura ČR zveřejnila důležité termíny pro podávání návrhů do soutěží: standardní, juniorské a bilaterální, s počátkem řešení v roce 2019.

Dne 27. února 2018 se otevře aplikace GRIS pro podávání návrhů do soutěží.

Dne 8. března 2018 od 14:30 hodin se v Praze (ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3) koná seminář pořádaný GA ČR, jehož cílem je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2018 a s počátkem řešení v roce 2019 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím on-line aplikace GRIS.

Další místa, kde se seminář uskuteční jsou: Brno, 9. 3. 2018 od 9:30 hodin v Aule Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, Lipová 41a, 659 79 Brno; a Plzeň, 16. 3. 2018 od 10:00 hodin v přednáškovém sále US 207 (budova NTIS) Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, Technická 8, 306 14 Plzeň.

Vzhledem k omezené kapacitě sálů je třeba se předem na semináře registrovat. Odkaz na registrační formulář naleznete na www.gacr.cz.

Lhůta pro podávání návrhů do soutěží s počátkem řešení v roce 2019 končí dne 11. dubna 2018.

Prosíme všechny uchazeče, kteří chtějí podávat návrh do soutěží vyhlášených GA ČR (nebo se jich účastnit jako spoluřešitelé), aby s dostatečným časovým předstihem, nejpozději do 14. března 2018 informovali o tomto svém záměru Oddělení pro vědu, výzkum a edici, na e-mail: stloukalova @ prf.cuni.cz.

Oddělení pro vědu, výzkum a edici Vám bude k dispozici při přípravě Vašich návrhů. Pro zájemce bude také uspořádán seminář na PF UK k podávání návrhů GA ČR.