Volby do AS UK a AS PF UK

Kdy:
19.11.2013 @ 8.30 – 13.00
2013-11-19T08:30:00+00:00
2013-11-19T13:00:00+00:00
Kde:
místnost č. 38
náměstí Curieových 901/7
110 00 Prague-Prague 1
Czech Republic

1. Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do univerzitního senátu. Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy vyhlásil volby do fakultního senátu.
2. Volby se uskuteční v úterý dne 19. listopadu a ve středu dne 20.
listopadu 2013, vždy od 9:30 do 14:00 hod. v budově fakulty v místnosti č. 38.
3. Kandidáty může navrhnout a za kandidáta může být navržen každý člen akademické obce fakulty. Návrhy je třeba podat písemně nejpozději v pondělí 11. listopadu 2013 do 16:.00 hod. dílčí volební komisi pro volby do Akademického senátu UK a volební komisi pro volby do Akademického senátu PF UK prostřednictvím sekretariátu Akademického senátu PF UK (místnost č. 115).
4. Náležitosti návrhu:
– jméno a příjmení navrženého,
– označení, zda jde o návrh do Akademického senátu UK, do Akademického senátu PF UK, nebo do Akademického senátu UK i Akademického senátu PF UK,
– u navrženého akademického pracovníka pracoviště,
– u navrženého studenta typ studijního programu (magisterský, nebo doktorský), u studenta magisterského studijního programu též úsek studia (ročník),
– jméno a příjmení a podpis navrhovatele,
– u návrhu do Akademického senátu PF UK souhlas navrženého s kandidaturou.
6. Text Volebního a jednacího řádu AS UK (úplné znění) je dostupný na http://www.cuni.cz/UK-4574.html, text volebního a jednacího řádu AS PF UK (původní znění) na http://www.prf.cuni.cz/volebni-a-jednaci-rad-as-1404042314.html s odkazem na novelu (http://www.prf.cuni.cz/cz/download/1404046766/).
7. Složení dílčí volební komise pro volby do Akademického senátu UK a volební komise pro volby do Akademického senátu PF UK projedná AS PF UK na svém zasedání dne 10. října t. r.“

Napsat komentář