Soutěž ve zdravotnickém právu o cenu profesora Jaroslava Stránského

ELSA Praha ve spolupráci s Kanceláří Ombudsmana pro zdraví pořádá další ročník oblíbené soutěže ze zdravotnického práva!

Soutěž je rozdělena na 2 kola, písemné a ústní. V písemném kole (23. 3. 2016) účastníci řeší testové otázky a případy ze znalostí zdravotního práva, v ústním kole, které se koná o několik týdnů později (12. 4. 2016), budou soutěžit při zatím blíže nespecifikovaném jednání na zdravotně-právní tematiku. Téma jednání se postupující dozví několik dní před konáním ústního kola.

Ceny:

1. místo – 10 000 Kč + věcné ceny
2. místo – 5 000 Kč + věcné ceny
3. místo – 3 000 Kč + věcné ceny

Pravidla zde: https://drive.google.com/file/d/0BwCfCL2M-FEKQUhyY0x3ODdxN3M/view?usp=sharing

Deadline pro přihlašování je stanoven na středu 16. 3. 2016.

Hlásit se můžete na e-mailu traurig@elsa.cz, kam prosím posílejte vyplněnou přihlášku, která je přílohou pravidel.