První konference právních profesí

První konference právních profesí Spolku českých právníků Všehrd pod záštitou doc. JUDr. Aleny Mackové, Ph.D.

Téma: Notáři a advokáti v 21. století

Jaké to je být notářem či advokátem v roce 2018? Jak rozdílné obě profese vlastně jsou? Co je největší náplní práce notářů a advokátů? Které charakterové rysy předurčují studenta práv spíše pro kariéru v notářství a které pro kariéru v advokacii? Jak notáři a advokáti nahlížejí na postupné zavádění automatizovaných právních systémů a kam obě profese v horizontu 10 let směřují?

Hosté:
prezident Notářské komory ČR, Mgr. Radim Neubauer
místopředseda představenstva České advokátní komory, Mgr. Robert Němec, LL.M.
předseda Jednoty českých právníků v Praze, JUDr. Martin Foukal

Termín konání: 27. března 2018 od 18:00
Místo konání: místnost č. 220, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Konference navazuje na tradiční přednášky z Cyklu právních profesí.

Spolek českých právníků Všehrd