Přednáška PhDr. Romancova – Geopolitika a uprchlická krize

Vážení příznivci Common Law Society,

tímto bychom vás chtěli pozvat na přednášku PhDr. Michaela Romancova, Ph.D., která se bude konat přímo na PF UK v místnosti č. 303, a to již 26. 10. od 18:00. Doktor Romancov promluví na téma uprchlické krize z pohledu geopolitiky a pokusí se nám blíže popsat její příčiny a následky. Common Law Society tímto zahajuje cyklus nazvaný „Podzim s uprchlíky“, v jehož rámci se můžete těšit na pořádání dalších akademických akcí, na nichž vystoupí hosté ve svém oboru nejpovolanější a budou se snažit objasnit a uvést na pravou míru největší nešvary celé uprchlické krize.

Budeme se těšit z vaší účasti,

Vaše Common Law Society