Přednáška „Leniency a jeho vztah k dokazování“

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky

Vás srdečně zveme na přednášku
Leniency a jeho vztah k dokazování
Přednášející:
JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur
 
Datum a místo konání:
16. 4. 2015, PF UK, místnost č. 404 od 17.30 h
Předpokládané ukončení v 19.00 h
 
Anotace přednášky

Program leniency (program shovívavosti) je považován za jeden z nejdůležitějších nástrojů odhalování a potlačování horizontálních kartelů. Z tohoto důvodu se příspěvek bude nejprve krátce zabývat otázkou jeho využití. Hlavní těžiště příspěvku se však bude týkat důkazní hodnoty prohlášení žadatele o leniency (tzv. corporate statements), jimž je v rozhodovací praxi zpravidla automaticky přisuzováno mimořádné postavení v rámci hodnocení důkazů.