Přednáška „Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?“

Kdy:
22.3.2018 @ 17.30 – 19.00
2018-03-22T17:30:00+01:00
2018-03-22T19:00:00+01:00
Kde:
místnost č. 401
Právnická fakulta UK
nám. Curieových 901/7, Staré Město, 110 00 Praha-Praha 1
Česko

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku

Domněnka vzniku škody: potenciální nástroj ulehčení důkazní pozice poškozeného?

 

Přednášející:
JUDr. Petra Pipková, Ph.D., LL.M.eur

Datum a místo konání:
22. 3. 2018, PF UK, místnost č. 401 od 17.30 h

Předpokládané ukončení v 19.00 h.

 

 

Anotace přednášky
Unijní směrnice upravující některá pravidla náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním zavedla do legislativy členských států nový prvek, a to vyvratitelnou domněnku vzniku škody. Ačkoli se jedná o silně diskutovanou a kontroverzní úpravu, při bližším pohledu na judikaturu některých členských států zjistíme, že aplikace obdobných institutů (a to nejen v oblasti kartelových škod) jim není zcela cizí. Konkrétně tento institut znamená, že v případě splnění předpokladů musí soud vycházet z toho, – není-li protistranou prokázán opak – že nějaká škoda poškozenému vznikla a že je vyšší než nula. Příspěvek se zabývá ospravedlněním, obsahem, výhodami a nevýhodami tohoto institutu.