Politický kontext soudní moci

Vážení přátelé a příznivci Common Law Society,

stejně jako v loňském roce i letos vyhlašuje Katedra politologie a sociologie, ve spolupráci s Common Law Society, předmět s názvem Politický kontext soudní moci I. pod vedením docenta Jana Kysely, docenta Jana Wintra a doktora Marka Antoše.

Jestliže Vás zajímá ústavní právo a chtěli byste do něj ještě více proniknout, jestliže se nebojíte interaktivní výuky a práce ve skupinách, jestliže chcete poznávat nálezy Ústavního soudu formou cvičného soudního řízení a hlubší diskuze z politicko-právního hlediska – pak je tento kurz určen právě pro vás!

Předmět je otevřený pro studenty druhého až pátého ročníku, může být kvalitní přípravou na ústní zkoušku z ústavního práva pro druháky, či prohloubení znalostí pro studenty z vyšších ročníků. Podobně jako na výjezdních seminářích z ústavního práva, i pro tento kurz bude charakteristický malý počet účastníků ze všech ročníků, interaktivní forma výuky a osobní přístup vyučujících.

Sylabus a další informace: http://wintr.cz/index.php/pf-uk/politicky-kontext-soudni-moci-i

Přihlašování od 18. 9. (12:00) do 25. 9. (12:00) na http://www.society.cz/akce/politicky-kontext-soudni-moci-i

První seminář se bude konat 10. 10. 2016 od 14:00. Z vaší účasti se budeme těšit!

Vaše Common Law Society