Moot Court Competition 2018 – autorské právo

I letos pro Vás Právnický akademický spolek Juristi připravil možnost utkat se ve fiktivním soudním jednání. A stejně jako loni jsme zvolili pro simulované soudy netradiční obor autorského práva. Účastí si tedy můžete procvičit nejen právo autorské, ale i závazky a civilní proces.

Zúčastnit se mohou studenti všech právnických fakult, soutěžit je možné v týmech složených z jednoho až tří členů.

Každý tým vypracuje na základě zadání podání obou stran sporu. Na jejich základě postoupí čtyři týmy do ústního kola, dva jako žalobce a dva jako žalovaný.

O celkovém umístění týmů bude rozhodovat kvalita písemných podání a výkon v ústním kole, ten bude hodnotit senát složený z právníků z akademické sféry i z praxe. Ti, kteří se v soutěži umístí na předních příčkách, se mohou těšit na zajímavé ceny.

Harmonogram soutěže:
5. 3. zahájení přihlašování,
25. 3. ukončení přihlašování,
26. 3. rozeslání zadání,
12. 4. termín odevzdání podání,
16. 4. nařízení jednání,
25. 4. ústní kolo.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE:
https://goo.gl/forms/S5BpzW8q9CQgz48i2

S dotazy se obracejte na e-mailovou adresu sykora@juristi.cz.