MCC z římského práva

Moot Court Competition z římského práva 2015

ELSA Praha Vás srdečně zve na simulované soudní jednání v římském právu, které pořádá ve spolupráci se všemi lokálními skupinami ELSA z České republiky a ze Slovenska.

Soutěž je určena pro jednočlenné až dvoučlenné týmy studentů všech ročníků magisterského programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Využijte jedinečné možnosti použít své teoreticky nabité znalosti v praxi a vyzkoušet si vyřešit skutečný případ z římského práva!

Tento rok poprvé bude poprvé vítězi uznaná písemná část zkoušky z římského práva!

Vítězný tým také bude mít možnost se utkat se svými protivníky z ostatních právnických veřejných fakult České republiky a Slovenska ve finále v Brně 6. Května 2015.

Písemné kolo se koná 15. dubna 2015 v 18:00 hod. Ústní kolo, do kterého postoupí 6 nejlepších týmů na základě výsledků písemného kola, se uskuteční 21. dubna 2015 v 16:00 hod.

Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny v hodnotě:

1. místo: 4.000 Kč + uznání písemné zkoušky z římského práva + knižní věcné ceny

2. místo: 2.000 Kč + knižní věcné ceny

3. místo: 1.000 Kč + knižní věcné ceny

Knižní ceny studentům věnovala společnost Wolters Kluwer, poskytovatel právního informačního systému ASPI a významný vydavatel právnických učebnic.

Více informací se dozvíte na: http://www.elsa.cz/praha/aktualne/vzd-l-vac-aktivity/moot-court-competition-v-msk-m-pr-vu-2015/#.VRwF7fmsWSo