KS: Sto let snah o vznik národních států

Milí přátelé a příznivci tradičních kavárenských seminářů,

jako další ze série kavárenských seminářů jsme si pro Vás tentokrát připravili přednášku o stále aktuálním tématu vzniku, vytváření a zániku národních států a o právu národů rozhodovat o svém osudu. Téma přednášky je nadmíru aktuální a nebudou chybět ani úvahy o Ukrajině, či o Islámském státu. Zároveň je to tento rok již 100 let od začátku První světové války, která proces vzniku mnoha národních států odstartovala a kterou bychom si také rádi připomněli.

Přijďte si poslechnout o tomto zajímavém tématu a diskutovat s naším ctěným hostem a jedním z nejoblíbenějších vyučujících na naší fakultě, který k tomuto tématu má opravdu mnoho co říci – doc. Dr. Ing. Jánem Gronským, CSc. z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Těšíme se na Vás!

Common Law Society

Napsat komentář