KS: Smluvní právo Anglie a Walesu

Vážení členové a přátelé,

Common Law Society si Vás dovoluje pozvat na kavárenský seminář na téma Smluvní právo Anglie a Walesu. Náš host Jan Stejska, M.A., LL.M. je v Anglii kvalifikovaným právníkem (solicitor), který poskytuje právní poradenství v oboru fúze a akvizice v přední mezinárodní advokátní kanceláří. Obsahem semináře bude přiblížení vybraných institutů britského smluvního práva jako srovnání s českým právním systémem. Po přednesu hosta bude následovat diskuze.

Těsíme se na Vás