KS: Nový trestní proces: Kam by se měl ubírat?

Vážení příznivci a přátelé Common Law Society,

dovolujeme si vás pozvat na další z řady kavárenských seminářů, tentokrát zaměřený na trestní právo, konkrétně na problematiku současné procesní úpravy a její chystané změny.

Nenechte si ujít toto zajímavé téma a přijďte ho prodiskutovat s panem docentem Tomášem Gřivnou z katedry trestního práva!

Tešíme se na viděnou U Chlupatýho ducha v Konviktské ulici!