KS: Edvard Beneš a jeho role v dobách krize republiky

Prezident Edvard Beneš byl zajisté jednou z nejvýraznějších osobností československých dějin. Během vykonávání úřadu prezidenta jej zastihly dvě největší krize samostatného československého státu – rok 1938 a 1948.
Jedná se však ale i o postavu jednu z nejkontroverznějších.
Částí národa je slaven jako ten, kdo svou uvážlivostí zachránil stát před totálním zničení nacisty, další částí zase nenáviděn jako ten, kdo nás zaprodal cizí mocnosti a později dopomohl hladkému nástupu komunismu.

Svůj názor na prezidenta Edvarda Beneše nám představí a následnou diskuzi povede doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., bývalý premiér a předseda Senátu působící na katedře politologie a sociologie.

Nenechte si ujít další z kavárenských seminářů spolku Common Law Society, který se koná 29.3. od 18:00 v prostorách kavárny AntHill na Americké 39, kousek od zastávky metra Náměstí Míru.

Těšíme se na Vás!

Common Law Society