Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_custom_tag_widget je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_Adsense_Ad je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959

Notice: Volaná metoda konstruktoru třídy pro WP_Widget v cleanretina_Widget_ad_block je zastaralá od verze 4.3.0! Místo toho použijte
__construct()
. in /home/html/juristihosting.savana-hosting.cz/public_html/juristi.cz/wp-includes/functions.php on line 3959
JUSTICE 2.0: spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu - Právnický akademický spolek JuristiJUSTICE 2.0: spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu - Právnický akademický spolek Juristi

JUSTICE 2.0: spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu

Spolek českých právníků Všehrd
Právnická fakulta UK
Platforma evropské paměti a svědomí

diskusní seminář

JUSTICE 2.0: spravedlnost pro nepromlčitelné zločiny komunismu

pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka

úterý 13. října 2015 14.00-16.00 hod

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, místnost č. 120

Moderátorka: JUDr. Daniela Drtinová, Ph.D.

14.00 – 14.05
Přivítání – Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor UK

14.00-14.15
Úvodní slovo – Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PrF UK

14.15-14.30
Spravedlnost pro komunistické zločiny – MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády

14.30 – 14.45
Představení projektu JUSTICE 2.0 – Mgr. Neela Winkelmannová, Ph.D., výkonná ředitelka Platformy evropské paměti a svědomí

14.45-15.10
Druhy pachatelství u popsaných případů – Dr. Roberta Arnold, katedra trestního práva a trestního řádu včetně mezinárodního trestního práva Univerzity v Curychu, Švýcarsko

15.10- 15.35
Nadnárodní zodpovědnost za stíhání a prevenci mezinárodních zločinů – Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, MCJ, emeritní ředitel Ústavu Maxe Plancka pro zahraniční a mezinárodní trestní právo a bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Freiburg, Německo

15.35 – 16.00
Diskuse

Raut

Tlumočení zajištěno
……………………..……………………..

16.30 – 17.30
Promítání filmu JUSTICE 2.0