KURZY RÉTORIKY

Spolek českých právníků Všehrd vám po roce opět přináší již tradiční kurzy rétoriky!

První lekce pod vedením PhDr. Marie Polákové se uskuteční už ve středu, 4. listopadu v místnosti č. 38.

Kurzovné činí 1500 Kč pro nečleny spolku a 1000 Kč pro členy.

Chcete se stát dobrými řečníky?
Přihlašujte se OSOBNĚ V KANCELÁŘI Č. 29.
Úvodní lekce je zdarma!