Jakou chceme vytvářet fakultu?

Vážení členové akademické obce Právnické fakulty UK,

dovolte nám pozvání na diskuzní setkání o budoucnosti vzdělávání na PF UK, které se bude věnovat především dvěma tématům: Jakým způsobem využívat zahraniční zkušenosti a co si má fakulta odnést z hodnocení výuky studenty.

Pozvání na jednotlivé panely přijali:

Panel I.:
prof. Jan Kuklík, děkan PF UK
dr. Marek Antoš, vyučující
Vojtěch Bartoš, student

Panel II.:
dr. Marta Chromá, proděkanka pro IT
doc. Tomáš Gřivna, vyučující
Šárka Oštádalová, studentka

Součástí obou panelů budou i diskuze k tématům, ve kterých budete moci klást své dotazy, připomínky nebo podněty ke zlepšení chodu fakulty.

Akce se koná v místnosti č. 38 a je spolupořádána Spolek českých právníků Všehrd, ELSA Praha, Common Law Society, Právnický akademický spolek Juristi a Prager Deutscher Klub.

Doufáme ve Vaši hojnou účast a těšíme se na viděnou!