DAVID BARTOS – ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VE SKOTSKU A V ČR

Spolek českých právníků VŠEHRD a Katedra obchodního práva PF UK pro vás pořádají přednášku skotského rozhodce a advokáta Davida Bartose na téma ROZHODČÍ ŘÍZENÍ VE SKOTSKU A V ČR.
Přednáška se uskuteční dne 21.10. od 17 hodin v místnosti č. 300.

Přednáška se uskuteční v českém jazyce.
Všichni jste srdečně zváni.

———-

David Bartos, Advocate (Scotland), FCIArb.

David Bartos FCIArb je Skotský advokát (advocate) působící v soukromé praxi v Edinburghu. Ve své více než dvacetileté praxi vykonávané především ve Skotsku se zaměřuje na spory týkající se obchodního práva, nemovitostí a dědictví. David Bartos působí jako rozhodce zejména ve Skotsku, nicméně vedle skotského rozhodčího řízení se zabývá rozhodčímřízením v širším mezinárodním pohledu. Je jedním z tvůrců současného Skotského zákona o rozhodčím řízení (Arbitration Scotland Act 2010) a spolu s dřívějším presidentem mezinárodního sdružení rozhodců “Chartered Institute of Arbitrators”, Hew Dundasem, je spoluautorem jednoho z nejvýznamnějších komentářů k tomuto zákonu, k jehož druhému vydání by mělo dojít již na podzim roku 2014. David Bartos je rovněž spoluautorem učebnice o rozhodčím řízení využívané nejen členy Chartered Institute of Arbitrators a autorem celé řady odborných článku zaměřujících se především na otázky skotského rozhodčího řízení.

 

Napsat komentář